O projekte

Zažili ste už niekedy ten moment, že idete po prírode, ale vôbec netušíte čo okolo vás rastie? To sa vám už nestane. Už žiadne nudné listovanie v knihách s obrázkami rastlín, ktoré ste v živote nevideli! Vďaka projektu Tajný život mesta spoznáte rozmanitosť rastlín, ktoré vám rastú pod oknami a doteraz ste si ich krásu a jedinečnosť možno nevšimli.

 

Staňte sa bádateľmi!
Mobilná aplikácia Pl@ntNet (ktorá sa kamaráti s operačným systémom Android a iOS) vám s tým pomôže a vtiahne vás do farebného a voňavého sveta divo rastúcich druhov rastlín. Tento inovatívny spôsob poznávania rastlín vás bude nielen baviť, ale vytiahne vás von - na miesta, kde môžete bádať a objavovať niečo nové a hodnotné...

 

Školy zapojené do projektu objavia zaujímavé lokality a rastlinné druhy vo svojom okolí a budú ich môcť prezentovať širokej verejnosti. Navyše objavia čaro bádateľsky orientovaného vzdelávania, ktoré je na Slovensku úplnou novinkou a určite prispeje k väčšej obľube výučby prírodovedných predmetov na školách!

 

Projekt Tajný život mesta beží od septembra 2016 paralelne na Slovensku aj v Českej republike a umožní spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše a prebudiť záujem detí o okolie svojho mesta či obce. Na Slovensku projekt koordinuje Živica.

 

Pl@ntNet

PlantNet je obrazová aplikácia na identifikáciu rastlín vyvíjaná vedcami z francúzskych výskumných organizácií (Cirad, INRA, Inria a IRD), zo siete Tela Botanica a vďaka finančnej podpore nadácie Agropolis.

 

Táto bezplatná aplikácia pomáha identifikovať druhy rastlín z fotografií na základe softvéru pre vizuálne rozpoznanie. Počet druhov a množstvo obrázkov použitých aplikáciou sa vyvíja so zapojením sa používateľov do projektu.

 

Aplikácia neumožňuje identifikáciu okrasných rastlín. Najlepší výsledok sa dosiahne s fotkou, na ktorej je iba jeden rastlinný orgán (list, kvet, plod...)

 

Keď aplikácia správne identifikuje rastlinný druh, môžete sa zapojiť do projektu zdieľaním svojho pozorovania. Odoslané pozorovania budú kontrolované odborníkmi a v prípade zhody schválené a zaradené do databázy.


 

Slovenskú verziu aplikácie práve dopĺňame o lokálne rastlinné druhy, jej pripravenosť pre plné využitie očakávame v lete 2017.

 

 

aktivity


apríl 2017

Školy pracujú na napĺňaní aplikácie Pl@ntNet fotkami voľne rastúcich rastlín a pripravujú informačné kampane pre verejnosť.

marec 2017

V marci sme zorganizovali 5 kurzov pre školské tímy vo Zvolene, Trenčíne, Košiciach a Bratislave. Spolu 250 účastníkov si na nich v praxi vyskúšalo určovanie lokálnych rastlín pomocou tabletov a mobilnej aplikácie a dozvedeli sa aj o tom, ako pripraviť originálnu informačnú kampaň.

január 2017 / február 2017

V termínoch 30.1. – 1.2. 2017 a 1.2. – 3.2. 2017 sa uskutočnili dva 3 - dňové kurzy pre učiteľov vo Vzdelávacom centre Zaježová zamerané na bádateľsky orientované vyučovanie, spoznanie mobilnej aplikácie a získanie odborných vedomostí v oblasti mestskej biodiverzity a jej ochrany. Pozrite si VIDEO z kurzu.

november 2016

Do projektu bolo vybraných 50 škôl z rôznych kútov Slovenska a s rôznym zameraním - základné, stredné, špeciálne, malé vidiecke aj veľké sídliskové. Pátrať po biodiverzite vo svojom okolí budú žiaci v Košiciach, Zvolene ale aj v Senci či v Rimavskej Sobote. 

Mapa škôl

Slovenská verzia mobilnej aplikácie Pl@ntNet na určovanie rastlín vzniká aj vďaka spolupráci s 50 slovenskými školami vybranými do projektu.


ZŠ a MŠ Babín Babín
Súkromná ZŠ Ružová Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica
Gymnázium Hubeného Bratislava
SOŠ informačných technológií Bratislava
ZŠ Bieloruská Bratislava
ZŠ Biskupická Bratislava
ZŠ Gessayova Bratislava
ZŠ Holíčska Bratislava
ZŠ Kukučínova Detva
Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Gymnázium Gelnica Gelnica
ZŠ Hamuliakovo Hamuliakovo
Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa
ZŠ Hôrka Hôrka
Špeciálna ZŠ Hrabušice Hrabušice
ZŠ s MŠ Jur nad Hronom Jur nad Hronom
Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok
Špeciálna ZŠ Kolárovo Kolárovo
Základná škola Park Angelinum Košice
ZŠ L. Kossutha Kráľovský Chlmec
ZŠ s MŠ Jastrabá Kremnica
Špeciálna základná škola Krompachy
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča
ZŠ Pribinova Nováky
Spojená škola Piešťany Piešťany
ZŠ Gemerská Plešivec
ZŠ s MŠ Tajovského Poprad
ZŠ Stred Považská Bystrica
ZŠ s MŠ Prakovce Prakovce
ZŠ s MŠ Rakovec Rakovec nad Ondavou
ZŠ I.B.Zocha Revúca
Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota
ZŠ Mlynská Senec
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho Senec
ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča
ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá
Gymnázium Javorová Spišská Nová Ves
ZŠ Mierová Svit
ZŠ Školská Tomášovce
ZŠ s MŠ Gogoľova Topoľčany
ZŠ Tvarožná Tvarožná
ZŠ s MŠ Veľký Kýr Veľký Kýr
ZŠ Ul. Dr. Janského Žiar nad Hronom
ZŠ s MŠ Brodno Žilina
Súkromná stredná umelecká škola Zvolen
ZŠ J. Alexyho Zvolen
ZŠ Námestie mládeže Zvolen

PARTNERI

 

Generálni partneri projektu

Koncern Veolia je celosvetovým lídrom v poskytovaní environmentálnych služieb a ponúka technologické riešenia na mieru v troch oblastiach: manažment vodohospodárskych služieb, manažment odpadového hospodárstva a manažment energetických služieb.

www.veolia.skwww.veolia.czveoliaenergia.skwww.vecr.cz


Členom skupiny Veolia sú na Slovensku v oblasti vodohospodárskych služieb Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

www.stvps.sk

 

Hlavným premetom činnosti je dodávka pitnej vody a odkanalizovania, poskytovanie know-how v správe vodohospodárskej infraštruktúry.

www.pvpsas.sk

Projekt realizuje

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venujeme sa najmä vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúkame priestor na hľadanie seba samého. Prinášame inovatívne cesty vo vzdelávaní, nabádame k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti. Hľadáme pozitívne príklady, ukazujeme smer.

www.zivica.sk

TEREZA patrí medzi popredné české neziskové organizácie v oblasti vzdelávania a životného prostredia. Našich programov sa zúčastnilo už vyše 90 000 detí a viac ako 750 škôl.

Viac o TEREZE na www.terezanet.cz

Technická univerzita vo Zvolene je na Slovensku jedinečná v príprave odborníkov v ekológii, environmentalistike, lesníctve, drevárstve a environmentálnej výrobnej technike. Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje vo všetkých troch stupňoch štúdia. S cieľom prepájať výučbu s praxou spolupracujeme s rôznymi organizáciami, Živica je naším významným partnerom.

http://www.tuzvo.sk/sk

Pl@ntNet je pomocný systém identifikácie voľne rastúcich rastlín pomocou obrázku. Ide o výskumný projekt, pôvodne podporovaný nadáciou Agropolis Foundation a vyvíjaný od roku 2009 organizáciami CIRAD, INRA, INRIA a IRD v spolupráci so sieťou Tela Botanica. Tento projekt dnes pokračuje vďaka iniciatíve Floris'Tic financovanej z programu Future Investment Program.